DRØMMER I OM SOMMERHUS?
Vi løser opgaven om det er det lille intime sommerhus elle pool-huset der skal bruges til udlejning - ja, eller en tilbygning.
Vejen fra jeres drømme/visioner til det færdige projekt gennemløber flere faser. Du kan bruge os som professionel hjælp til en eller flere faser. Hver fase afsluttes med en godkendelse fra jer.

1. MØDE.
1. møde er gratis og ganske uforpligtende.
Her opnår begge parter et kendskab til hinanden, ønsker, behov og tanker omkring jeres fremtidige sommerhus uddybes og klarlægges.

2. fase - SKITSEFORSLAG.
Vi laver et ide-oplæg/ skitseforslag til jeres sommerhus. Her udarbejdes et forslag
til de ydre og indvendige rammer, der indeholder bygningens placering på grunden, plan og facadetegninger med hensynstagende til grundens beliggenheds, terræn, sol og udsigt etc.
Vi undersøger lokalplan og evt. servitutter for området, således dette er indarbejdet i projektet.
Skitseforslaget vil give jer det nødvendige overblik af projektet og er et vigtigt skridt på vejen mod realisering af dit/jeres fremtidige sommerhus.

3. fase - MYNDIGHEDSPROJEKT/ - BEHANDLING.
Skitseforslaget udarbejdes således der kan indhentes myndighedsgodkendelse på projektet.
Myndighedsprojektet udarbejdes med præcis de arbejdstegninger, detaljer, beskrivelser, der skal indsendes til myndighederne for at opnå byggetilladelse.
I denne fase skal der påregnes ingeniørbistand - denne koordinering bistår vi gerne med.