OM- /TILBYGNING.
Er huset blevet for lille eller utidssvarende?
Passer indretningen ikke længere til jeres hverdag?
Løsningen er måske en om-/tilbygning - vi hjælper med at få ideerne ført ud i livet.
En tilbygning eller ombygning kan skabe nyt liv til boligen og kan tilpasses jeres krav og ønsker til en funktionel bolig.

1. MØDE.
1. møde er gratis og uforpligtende.
Her opnår parterne et kendskab til hinanden, ønsker og behov og tanker omkring jeres om-/tilbygning uddybes og klarlægges.

2. fase - SKITSEFORSLAG.
Vi laver et ide-oplæg/ skitseforslag til jeres om-/ tilbygning.
Her udarbejdes et forslag med hensynstagende til eksisterende bolig, således der er harmoni mellem den eksisterende bolig og om-/tilbygningen, dette udarbejdet i tråd med jeres ønsker og vores mangeårige erfaring.
Myndighedsbestemmelse i forbindelse med om-/tilbygningen vil blive undersøgt, således der kan opnås myndighedsgodkendelse, hvis dette kræves.
Skitseforslaget vil typisk indeholde plan og facadetegninger og evt. husets placering på grunden, og vil give jer det nødvendige overblik over projektet og er et vigtigt skridt på vejen mod realisering af jeres fremtidige om-/tilbygning.

3. fase - MYNDIGHEDSPROJEKT/ ARBEJDSTEGNINGER.
Forslaget udarbejdes med præcis de arbejdstegninger, detaljer, beskrivelser, dvs komplet færdigt tegningsmateriale til, evt byggetilladelse og håndværkerne.
I denne fase kan der påregnes ingeniørbistand - denne koordinering bistår vi gerne med.