DRØMMER I OM NYT HUS?
Vejen fra jeres drømme/visioner til det færdige hus gennemløber flere faser. I kan bruge os som professionel hjælp til en eller flere faser. Hver fase afsluttes med en godkendelse fra jer.

1. MØDE.
1. møde er gratis og ganske uforpligtende.
Her opnår begge parter et kendskab til hinanden gennem en snak om projektet - ønsker, behov og tanker omkring jeres fremtidige bolig klarlægges og uddybes.

2. fase - SKITSEFORSLAG.
Vi laver et ide-oplæg/ skitseforslag til jeres drømmebolig. Her udarbejdes et forslag til de ydre og indvendige rammer, der indeholder bygningens placering på grunden, plan og facadetegninger med hensynstagende til grundens beliggenhed, sol og udsigt etc. 
Vi undersøger lokalplan og evt servitutter for området, således der ikke opstår ubehagelige overraskelser mht myndighedsprojektet senere i projekt-forløbet. 
Skitseforslaget vil give jer det nødvendige overblik over projektet og er et vigtigt skridt på vejen mod realisering af jeres fremtidige bolig.

3. fase - MYNDIGHEDSPROJEKT/ -BEHANDLING.
Skitseforslaget udarbejdes således der kan indhentes myndighedsgodkendelse på projektet.
Forslaget udarbejdes med præcis de arbejdstegninger, detaljer, beskrivelser, dvs komplet færdigt tegningsmateriale, der skal indsendes til myndighedsbehandling for at opnå byggetilladelse.
I denne fase skal der påregnes ingeniørbistand - denne koordinering bistår vi gerne med.